Meervoudige Intelligentie

Meervoudige Intelligentie in de Rij-instructie

Bij deze bijscholing komt onder meer de theorie van psycholoog Howard Gardner aan bod, waarbij hij uitgaat
van acht intelligenties. De instructeur leert de verschillende intelligenties te herkennen, de leerling hiervan bewust te maken en zijn les hierop aan te passen.

Leerdoelen

 • De instructeur kan uitleggen wat leren is.
 • De instructeur kan uitleggen wat volgens de theorie van psycholoog Howard Gardner intelligentie
  betekent.
 • De instructeur kan verklaren wat de meervoudige intelligentie (MI) betekent voor het lesgeven.
 • De instructeur kent de acht vormen van de meervoudige intelligentie.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van verbaal linguïstisch zijn.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van logisch mathematisch zijn.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van visueel ruimtelijk zijn.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van lichamelijk kinetisch zijn.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van muzikaal ritmisch zijn.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van naturalistisch zijn.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van interpersoonlijk zijn.
 • De instructeur kan benoemen wat de kenmerken van intra persoonlijk zijn.
 • De instructeur kan demonstreren hoe je de ‘echte Ik ’test invult.
 • De instructeur kan uitleggen hoe je MI toepast in de rijinstructie.
 • De instructeur kan beschrijven wat mentale weerbaarheid is en hoe je dit kunt bevorderen.
 • De instructeur kan de relatie tussen MI en mentale weerbaarheid verklaren.
 • De instructeur kan verklaren hoe hij door toepassen van MI de mentale weerbaarheid van de leerling
  kan vergroten.

  Inschrijven