• Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd

  • Gratis bezorging

Bijscholing rijinstructeur

Bijscholing rijinstructeur in Drenthe, Friesland en Groningen

De klassikale bijscholingen zullen in ieder geval tot 19 januari niet door gaan, vanwege de nieuwe corona maatregelen. Wij hebben eventueel de mogelijkheid de bijscholing online te volgen.
Mocht u in de problemen komen met het verlengen van uw WRM pas, neem dan contact op met het IBKI.

Verkeersschool Succes verzorgt ook de bijscholing rijinstructeur. Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan het Coaching en Feedback systeem. Wij ervaren dat het coachen en feedback geven in de praktijk frequent verkeerd wordt toegepast. Deze cursus is ook een goede aanvulling op de voorbereiding van de praktische bijscholing voor de rijinstructeur. Tijdens de bijscholing geven wij veel aandacht aan het geven van feedback. Dit hoort ook bij de vaardigheid die rijinstructeur moet hebben wanneer deze zijn leerlingen coacht. Door middel van feedback kunnen de coach en gecoachte samen informatie uitwisselen over elkaars houding en gedrag.

Gedragskenmerken signaleren

Tijdens de bijscholing wordt ook aandacht besteed aan het signaleren van gedragskenmerken van leerlingen. Er wordt geleerd om uw leerlingen de juiste manier van begeleiding te bieden. Elke leerling is weer anders en wat bij de één werkt kan bij de ander niet werken. Er zal tijdens de bijscholing besproken worden om gedragskenmerken te signaleren, zoals bijvoorbeeld een gespannen lichaamshouding. De taak van een rijinstructeur is om zijn leerlingen op te leiden tot goede bestuurders. Het is dan ook de taak van een rijinstructeur om in te schatten of zijn leerling in staat is om veilig aan het verkeer deel te nemen. De reden hiervoor is dat bepaald gedrag van een leerling ervoor kan zorgen dat deze een gevaar is in het verkeer.

Hoe geef je les aan 16 & 17 jarige

Het project 2toDrive is van start gegaan. Dit betekent voor veel rijscholen een grote toestroom van leerlingen. Echter brengt dit project ook veel nieuwe regelgeving met zich mee. Alle vragen die u heeft zullen in de bijscholing aan bod komen. Bijscholing rijinstructeur

Bijscholing rijinstructeur over de nieuwe RVV

In deze cursusdag wordt er aandacht besteed aan de nieuwe RVV regels. Vanaf 1 januari 2015 is er een aantal nieuwe verkeersborden bijgekomen. Dit heeft betrekking op twaalf F en twee L borden. Ook zullen de aanpassingen in de RVV besproken worden.

Bijscholing rijinstructeur over rijangst

Rijangst kan ervoor zorgen dat het rijgedrag wordt beïnvloed. Rijangst kan ontstaan in bepaalde situaties zoals het rijden over bruggen of tunnels. Maar het kan ook altijd aanwezig zijn bij de leerling. In deze cursus leert u alles over hoe u met rijangst bij uw leerlingen kunt omgaan.

Meld u nu aan voor een cursus bijscholing

Bent u geïnteresseerd geraakt over een van de cursussen die wij aanbieden? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken op: 0591-653733. U kunt ook een mail sturen naar: info@succes-opleidingen.nl. Verkeersschool Succes biedt bijscholingscursussen aan in Drenthe, Groningen en Friesland.

Veelgestelde vragen Corona (IBKI)

In de onderstaande lijst vindt u antwoorden op mogelijke vragen die bij u leven naar aanleiding van de maatregelen die IBKI heeft getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Onderstaande vragen en antwoorden zullen regelmatig worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat antwoorden ook kunnen wijzigen door nieuwe maatregelen of inzichten.

Vraag Antwoord
Algemeen:
Tot wanneer zijn de examens uitgesteld? Alle WRM-examens (zowel praktijk als theorie) zijn geannuleerd tot 20 mei 2020. Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zal IBKI beslissen over een mogelijke verlenging of aanpassing van deze periode.
Kan IBKI besluiten de periode waarin geen examens worden afgenomen, te verlengen? Dat is mogelijk als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
Wat gebeurt er wanneer mijn bevoegdheid verloopt doordat IBKI een examen vanwege het coronavirus heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een bevoegdheidspas dreigt te verlopen, zal IBKI de WRM-lesbevoegdheid éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
De aanvraag voor de verlenging van de geldigheid van uw bevoegdheidspas doet u door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u uw naam, de einddatum van uw bevoegdheidspas en het nummer van uw bevoegdheidspas.
Zijn er kosten verbonden aan het verzetten van een examen? Nee, hier zijn voor u geen examenkosten aan verbonden.
Zijn de maatregelen die IBKI neemt als reactie op de verspreiding van het coronavirus van invloed op de ingangsdatum van de nieuwe WRM? Nee, de nieuwe WRM is op 01 april 2020 daadwerkelijk van kracht geworden.
Mijn VOG was geldig op de oorspronkelijke einddatum van mijn WRM-lesbevoegdheid maar wordt door de corona-maatregelen ouder dan 6 maanden. Moet ik een nieuwe VOG aanvragen? Nee, wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een VOG dreigt te verlopen, zal IBKI de geldigheid van de VOG éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Stage:
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Wat gebeurt er wanneer de geldigheid van mijn stagepas verloopt doordat IBKI het examen heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een stagepas dreigt te verlopen, zal IBKI de WRM-lesbevoegdheid éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Kan ik wel stagelessen blijven geven? Nee, de overheid heeft in ieder geval tot 20 mei 2020 het geven van rijinstructie voor alle rijscholen en alle vervoersmiddelen verboden. Indien u besluit in de periode tot 20 mei 2020 toch rijles te gaan geven, zal IBKI deze rijles niet verwerken in uw stageportfolio. Indien nodig zal IBKI de geldigheid van de stagepas éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Mijn stagepas dreigt te verlopen doordat de overheid het geven van rijles verboden heeft tot 20 mei 2020. Hoe kan ik de éénmalige verlenging van mijn stagepas bij IBKI aanvragen? Dat kunt u doen door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u uw naam, de einddatum van uw stagepas en het nummer van uw stagepas.
Als uw stagepas verloopt na 31 augustus 2020, hoeft u nog geen verleningsverzoek te doen.
Gaan de stagecontroles door? Nee, IBKI ondersteunt de maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. Aangezien de stagerijlessen voor alle categorieën niet door mogen gaan, vervallen de stagecontroles in de periode tot 20 mei 2020.
Praktische begeleiding:
Door de corona-maatregelen van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 01 april 2020. Zijn dan de dan de bepalingen (zoals bijvoorbeeld het zelf bepalen van het lesonderwerp) nog van kracht zoals die golden vóór 01 april 2020? Nee, bij de uitvoering de WRM-examens en dus ook bij het afnemen van een praktische begeleiding moet IBKI uitgaan van de bepalingen die in de, op dat moment geldende wet- en regelgeving zijn vastgelegd. De “oude” bepalingen golden tot en met 31 maart 2020. IBKI moet met ingang van 01 april 2020 de examens afnemen op basis van de gewijzigde wet- en regelgeving. De oude wet- en regelgeving is niet meer van toepassing.
Door de corona-maatregel van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 1 april 2020. Mag ik dan een collega rijinstructeur of iemand anders die in het bezit is van een rijbewijs, meenemen als leerling? Nee, dat mag niet. Met ingang van 1 april 2020 geldt de nieuwe wet- en regelgeving. U moet dan lesgeven aan een échte rijbewijsleerling.
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Theoretische bijscholing:
Gaan de theoriebijscholingen door? Het klassikaal aanbieden van theoretische bijscholingen is op basis van de aanvullende maatregelen die de overheid heeft getroffen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus verboden. IBKI ondersteunt deze maatregelen. Op basis van het geldende verbod zal IBKI de klassikaal gegeven theoretische bijscholingen, met ingang van 30 maart 2020, niet verwerken zolang het verbod van kracht is. Indien u na 30 maart 2020 een klassikale theoretische bijscholing wilt gaan bijwonen of heeft bijgewoond tijdens de ingestelde verbodsperiode, telt deze bijscholing niet mee voor de verlenging van uw bevoegdheidspas.
Wat gebeurt er met de geldigheid van mijn bevoegdheidspas als de opleider besluit een theoretische bijscholing, niet te geven? Wanneer door de corona-maatregelen een bevoegdheid dreigt te verlopen, zal IBKI de WRM-lesbevoegdheid éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat u tijdig aan uw bijscholingsverplichting bent begonnen.