Alcohol & Drugs

Alcohol & Drugs

 

Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van bepaalde medicijnen, alcohol en drugs een zeer negatieve invloed heeft op het rijgedrag van bestuurders. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken veel groter is als men onder invloed is van geneesmiddelen, alcohol of drugs.

Belangrijk daarbij is om te realiseren dat het gebruik van alcohol in de rijles niet alleen gevaarlijk is, maar dat ook zowel de leerling als de rijinstructeur strafbaar zijn.

In deze cursus krijg je antwoord op vragen als ;Wat zijn alcohol, medicijnen en drugs precies en wat doen ze met onze hersenen? Hoe kan een rijinstructeur in een vroegtijdig stadium herkennen dat iemand onder invloed van een van de genoemde stoffen is? Op welke manier kan een rijinstructeur actief meehelpen aan het bestrijden van alcohol en drugsgebruik in het verkeer? Welke strafrechtelijke gevolgen heeft het gebruik van deze middelen voor een bestuurder en voor de rijinstructeur.

In de cursus zit een praktijkgedeelte verwerkt. In dit praktijkgedeelte gaat iedere rijinstructeur diverse opdrachten doen. Deze opdrachten zullen worden uitgevoerd met behulp van alcoholbrillen van diverse promillages.

 

Cursus data: kijk op onze bijscholingsagenda
Cursusplaats: Tweede Bokslootweg 19 te Emmen
Docente: Gré Over-Roelfes

Heeft u nog vragen, of wilt u zich opgeven voor een cursus? Neem dan contact op met Rijsinstructeur Succes uit Emmen.

    Inschrijven