• Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd

  • Gratis bezorging

Rijinstructeur opleiding – Drenthe, Groningen, Friesland

Uw rijinstructeur opleiding va Drenthe of Groningen

Wij bieden iedere opleiding tot rijinstructeur aan in Drenthe, aan de rand van  Groningen en ook makkelijk bereikbaar vanaf Friesland. De basis voor iedere opleiding om rijinstructeur te worden is de opleiding A of B. De opleiding kent twee gedeelten:

  • De eigen benodigde kennis op te doen
  • Deze kennis overdragen aan anderen

Wij bieden ook de opleidingen C, D & E aan. Deze zijn echter minder uitgebreid en zijn aanvullend op de andere opleidingen.

Verzekerd van een stageplaats

Wij zijn als verkeersschool uniek in Nederland. Wanneer u een opleiding volgt kun je stage lopen binnen onze eigen verkeersschool. Wij begeleiden u actief bij het lesgeven door middel van een rij-simulator. Rij-simulatoren zijn voor ons en u de toekomst van de rijinstructeur opleiding. Door met een simulator te werken kunt u veilig oefenen zonder brokken te maken. De simulator is een ideale manier om uw rijgedrag te toetsen. Ook kunnen er veel verschillende situaties in gesimuleerd worden waarbij gekeken wordt naar uw handelen.

Onze rijinstructeur opleiding heeft een hoge kans van slagen

Wanneer u voor een opleiding rijinstructeur kiest van Verkeersschool Succes krijgt u een optimale voorbereiding. Hierdoor wordt uw kans van slagen vergroot. Wij zijn ook lid van het LBVI dit staat voor Landelijke Belangen Vereniging voor Opleidingsinstituten. Het Rijinstructeur opleiding - Drenthe, Groningen, Frieslanddoel van het LBVI is om de verkeersveiligheid te verbeteren door de instructeursopleidingen te verzorgen. Hierdoor zullen wij kwalitatieve, goede en verantwoordelijke rijinstructeurs opleiden. Wij zijn ook van mening dat onze opleiding er aan bijdraagt dat er minder verkeersongevallen plaatsvinden. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van verkeersongevallen.

Hoe ziet de opleiding rijinstructeur eruit?

Om rijinstructeur te worden dient u een opleiding te volgen. De opleiding rijinstructeur duurt ongeveer een half jaar. De dagopleiding tot rijinstructeur wordt op dinsdag en donderdag van 9:45 tot 13:30 uur gegeven of op zaterdag van 09.00 tot 13.30 uur. In een half jaar leiden wij u op tot een volwaardige instructeur die zijn of haar kennis perfect weet over te dragen aan de leerlingen.

Contact over de rijinstructeur opleiding

Bent u geïnteresseerd in de rijinstructeur opleiding van Verkeersschool Succes? Neem dan contact met ons op zodat wij u meer informatie kunnen geven over de mogelijkheden van de opleiding. Voor uw opleiding in Drenthe, Groningen en Friesland bent u bij ons verzekerd van succes. Wij zijn telefonisch te bereiken op: 0591-653733. U kunt ons ook een mail sturen naar: info@succes-opleidingen.nl.

Veelgestelde vragen Corona (IBKI)

In de onderstaande lijst vindt u antwoorden op mogelijke vragen die bij u leven naar aanleiding van de maatregelen die IBKI heeft getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Onderstaande vragen en antwoorden zullen regelmatig worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat antwoorden ook kunnen wijzigen door nieuwe maatregelen of inzichten.

Vraag Antwoord
Algemeen:
Tot wanneer zijn de examens uitgesteld? Alle WRM-examens (zowel praktijk als theorie) zijn geannuleerd tot 20 mei 2020. Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zal IBKI beslissen over een mogelijke verlenging of aanpassing van deze periode.
Kan IBKI besluiten de periode waarin geen examens worden afgenomen, te verlengen? Dat is mogelijk als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
Wat gebeurt er wanneer mijn bevoegdheid verloopt doordat IBKI een examen vanwege het coronavirus heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een bevoegdheidspas dreigt te verlopen, zal IBKI de WRM-lesbevoegdheid éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
De aanvraag voor de verlenging van de geldigheid van uw bevoegdheidspas doet u door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u uw naam, de einddatum van uw bevoegdheidspas en het nummer van uw bevoegdheidspas.
Zijn er kosten verbonden aan het verzetten van een examen? Nee, hier zijn voor u geen examenkosten aan verbonden.
Zijn de maatregelen die IBKI neemt als reactie op de verspreiding van het coronavirus van invloed op de ingangsdatum van de nieuwe WRM? Nee, de nieuwe WRM is op 01 april 2020 daadwerkelijk van kracht geworden.
Mijn VOG was geldig op de oorspronkelijke einddatum van mijn WRM-lesbevoegdheid maar wordt door de corona-maatregelen ouder dan 6 maanden. Moet ik een nieuwe VOG aanvragen? Nee, wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een VOG dreigt te verlopen, zal IBKI de geldigheid van de VOG éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Stage:
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Wat gebeurt er wanneer de geldigheid van mijn stagepas verloopt doordat IBKI het examen heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een stagepas dreigt te verlopen, zal IBKI de WRM-lesbevoegdheid éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Kan ik wel stagelessen blijven geven? Nee, de overheid heeft in ieder geval tot 20 mei 2020 het geven van rijinstructie voor alle rijscholen en alle vervoersmiddelen verboden. Indien u besluit in de periode tot 20 mei 2020 toch rijles te gaan geven, zal IBKI deze rijles niet verwerken in uw stageportfolio. Indien nodig zal IBKI de geldigheid van de stagepas éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Mijn stagepas dreigt te verlopen doordat de overheid het geven van rijles verboden heeft tot 20 mei 2020. Hoe kan ik de éénmalige verlenging van mijn stagepas bij IBKI aanvragen? Dat kunt u doen door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u uw naam, de einddatum van uw stagepas en het nummer van uw stagepas.
Als uw stagepas verloopt na 31 augustus 2020, hoeft u nog geen verleningsverzoek te doen.
Gaan de stagecontroles door? Nee, IBKI ondersteunt de maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. Aangezien de stagerijlessen voor alle categorieën niet door mogen gaan, vervallen de stagecontroles in de periode tot 20 mei 2020.
Praktische begeleiding:
Door de corona-maatregelen van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 01 april 2020. Zijn dan de dan de bepalingen (zoals bijvoorbeeld het zelf bepalen van het lesonderwerp) nog van kracht zoals die golden vóór 01 april 2020? Nee, bij de uitvoering de WRM-examens en dus ook bij het afnemen van een praktische begeleiding moet IBKI uitgaan van de bepalingen die in de, op dat moment geldende wet- en regelgeving zijn vastgelegd. De “oude” bepalingen golden tot en met 31 maart 2020. IBKI moet met ingang van 01 april 2020 de examens afnemen op basis van de gewijzigde wet- en regelgeving. De oude wet- en regelgeving is niet meer van toepassing.
Door de corona-maatregel van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 1 april 2020. Mag ik dan een collega rijinstructeur of iemand anders die in het bezit is van een rijbewijs, meenemen als leerling? Nee, dat mag niet. Met ingang van 1 april 2020 geldt de nieuwe wet- en regelgeving. U moet dan lesgeven aan een échte rijbewijsleerling.
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Theoretische bijscholing:
Gaan de theoriebijscholingen door? Het klassikaal aanbieden van theoretische bijscholingen is op basis van de aanvullende maatregelen die de overheid heeft getroffen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus verboden. IBKI ondersteunt deze maatregelen. Op basis van het geldende verbod zal IBKI de klassikaal gegeven theoretische bijscholingen, met ingang van 30 maart 2020, niet verwerken zolang het verbod van kracht is. Indien u na 30 maart 2020 een klassikale theoretische bijscholing wilt gaan bijwonen of heeft bijgewoond tijdens de ingestelde verbodsperiode, telt deze bijscholing niet mee voor de verlenging van uw bevoegdheidspas.
Wat gebeurt er met de geldigheid van mijn bevoegdheidspas als de opleider besluit een theoretische bijscholing, niet te geven? Wanneer door de corona-maatregelen een bevoegdheid dreigt te verlopen, zal IBKI de WRM-lesbevoegdheid éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat u tijdig aan uw bijscholingsverplichting bent begonnen.