Fysieke Belasting

Fysieke Belasting

Chauffeurs hebben doorgaans een zwaar beroep. Naast het werk in de cabine bestaat het vak uit allerlei handelingen zoals het verplaatsen van lasten, het rijden met containers of palletwagens en het op- en van de laadklep stappen. Bovendien zijn de omstandigheden bij het lossen niet altijd gunstig. In deze opleiding staan we uitgebreid stil bij de werkzaamheden van de chauffeurs en de omgang met fysieke belasting.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor medewerkers, die in de praktijk regelmatig te maken hebben met werkzaamheden waarbij hij of zij moet tillen, dragen, trekken en duwen. Het op de juiste wijze gebruiken van beschikbare hulpmiddelen (steekwagen, handpallettruck, takel) is van groot belang. En natuurlijk is het belangrijk te weten hoe men op verantwoorde wijze iets moet tillen en dragen.

De onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld zijn:

 • Achtergrondinformatie over fysieke belasting
 • Oorzaken/gevolgen van zwaar belast werken
 • Vormen van fysieke belasting
 • Voorkomen van fysieke overbelasting
 • Arbo-wet en verkeersveiligheid
 • Juiste werkhoudingen / werkomstandigheden
 • Verschillende werkhoudingen en werktechnieken
 • Til, reik, draag, duw technieken

Prijsinformatie

 • Prijs: € 170,-
 • Wegens BTW vrijstelling op beroepsopleidingen hoeft u geen BTW af te dragen op onze opleidingen.
 • Exclusief registratiekosten CCV (á € 25,00)
 • Inclusief lunch.

Belangrijke informatie

 • Cursusduur: 1 dag
 • Waarde nascholing (Code 95): 7 uur theorie
 • Opleidingscode volgens CCV: U20-1

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig of een vraag over de opleiding die wij aanbieden, bel dan tijdens kantooruren 0591-653733 of klik op contact voor onze contact gegevens.

Op al onze leveringen zijn onze lesvoorwaarden van toepassing.