Agenda bijscholing Rij-Instructeurs

Bijscholing voor rij-instructeurs

Bekijk ons lesdata:

Datum Cursus Locatie
Maandag 10-09-2018  Nieuwe RVV Emmen
Maandag 17-09-2018  Coaching en feedback Emmen
Maandag 08-10-2018  ADAS (Advanced driver assistence systems) Emmen
Maandag 22-10-2018  Faalangst Emmen
Maandag 05 en 12-11-2018  Leerlingkenmerken & begeleiding Emmen
Maandag 10-12-2018  Alcohol & Drugs Emmen
Maandag 07-01-2019  Lesgeven aan 16 en 17 jarigen Emmen

Cursusplaats is Emmen.

Bent u nog niet eerder bij Rij-instructeur Succes geweest voor de bijscholing, wilt u dan de volgende gegevens aan ons doorgeven:


Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Adres waar de nota naar toe gezonden moet worden:
Burgerservicenummer:
Geb.datum:
Geboorteplaats:
Pasnummer:


Kosten bijscholing voor rij-instructeurs

De kosten zijn € 190,- per dag, inclusief aanmelding bij het IBKI en lunch.

De praktijkbijscholing is op afspraak, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met ons kantoor op 0591-653733 of u stuurt een mail naar info@succes-opleidingen.nl.

Praktijkbijscholing en examenvoorbereiding kost € 900,-  Dit is inclusief  de 2 examens bij IBKI.
 

Wat houdt bijscholing voor rij-instructeurs in?

Volgens de nieuwe WRM bent u als rijinstructeur verplicht bijscholing te volgen om uw instructiecertificaat geldig te houden. In een periode van 5 jaar volgt u 3 dagen een theoretische bijscholing en volgt u 2 maal een praktijkbegeleiding.

Voor de theoretische bijscholing hoeft u geen examen af te leggen, maar moet u uiteraard wel aanwezig zijn. Voor de praktijkbegeleiding moet u voor uw tweede begeleiding een voldoende resultaat scoren. Mocht u onverhoopt een onvoldoende scoren, dan mag u nog 1 maal herkansen. Wanneer ook deze herkansing onvoldoende blijkt te zijn, dan wordt uw certificaat ongeldig verklaard en mag u dus geen les meer geven. Wilt u dan uw certificaat weer geldig maken, dan moet u een herintredingsstraject volgen. Om dit te voorkomen adviseren wij u om ons traject te volgen zodat u zeker weet dat u goed voorbereid richting de praktijkbegeleidingen gaat.

Contact Opnemen