• Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd

  • Gratis bezorging

Niewsberichten CBR

Tractor examens CBR

Gisteren is met de leden van de klankbordgroep T gesproken over de situatie dat de praktijkexamens voor het T-rijbewijs nog niet herstart zijn. Wij realiseren ons dat dit zeer vervelend is voor u als opleider en voor de T-kandidaten. Het concept verslag van het overleg gaat vandaag ter goedkeuring naar de leden van de klankbordgroep. Het verslag gaat vervolgens vrijdagochtend 22 mei naar BVO en vrijdagmiddag 22 mei ontvangen alle opleiders T het verslag. Volgende week dinsdag staat een vervolgoverleg gepland met de klankbordgroep.

CBR plant 80.000 theorie- en praktijkexamens opnieuw in

In de eerste vier dagen dat kandidaten en rijscholen een theorie-examen of uitgesteld praktijkexamen bij het CBR opnieuw konden reserveren, zijn er 80.000 boekingen gemaakt. Dat is meer dan 10 keer zo veel als normaal, laat de organisatie weten. Door de coronacrisis zijn de wachttijden echter langer dan normaal. 

Deelnemersaantallen nascholing CCV

Bij de opstart van de nascholing voor de code 95 is begonnen met een halvering van het aantal deelnemers. Na raadpleging van branchepartijen en afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt deze beperking per 25 mei a.s. opgeheven. Vanaf vrijdagmiddag 17:00 is het weer mogelijk om voor maandag 25 mei a.s. theoretische nascholingscursussen in TOP internet te plannen met het maximum aantal deelnemers dat in het Raamwerk nascholingscursussen is benoemd. 

Let op: het aantal deelnemers is afhankelijk van de faciliteiten die u tot beschikking heeft. Zijn deze faciliteiten niet voldoende voor het maximum aantal deelnemers uit het Raamwerk? Dan moet u het aantal deelnemers beperken. U bent er als opleidingsinstituut zelf verantwoordelijk voor dat de verschillende maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen en dat wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de voor u geldende noodverordening.

Nascholingscursussen met bus of vrachtauto

De huidige beperking op de praktijktrainingen en theoriecursussen waarbij een bus of vrachtauto wordt gebruikt, blijft bestaan. Dit betekent dat er voorlopig maximaal twee personen in het voertuig mogen zijn. Op de openbare weg betekent dit één deelnemer en één docent. Verzorgt u bijvoorbeeld een baantraining, waarbij de docent buiten het voertuig staat, dan mogen er twee deelnemers in het voertuig aanwezig zijn.

Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag

Op zon- en feestdagen is het niet toegestaan om nascholingscursussen te verzorgen. Dat geldt óók voor Hemelvaartsdag (21 mei 2020) en Pinkstermaandag (1 juni 2020). Blijkt uit een controle dat er toch een cursus met cursisten heeft plaatsgevonden? Dan worden deze uit het systeem verwijderd. Ook treedt in dat geval het sanctiemodel in werking.

Tot 20 mei geen examens
Beste opleider,In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan worden ingehaald.Annuleren examens na 20 meiHet CBR annuleert nu ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan. Ook de praktijkexamens voor de auto worden voor de rest van het jaar uit de planning gehaald. Alle kandidaten kunnen deze straks zelf of via de opleider opnieuw inplannen. De gereserveerde praktijkexamens en capaciteit in de categorie A, AM en E achter B worden in overleg met de branche niet geannuleerd. Ook geplande beroepspraktijkexamens gepland na 20 mei as. annuleren we niet.Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kunnen klanten en opleiders zelf regie nemen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden.Extra beheersmaatregelenOm bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden is het noodzakelijk een aantal aanvullende maatregelen te treffen.Deze maatregelen passen we zo uniform mogelijk toe. Vanwege onze diversiteit aan examenproducten zal niet alles toepasbaar zijn op elk examen. Waar dat nodig is zijn er varianten op de genoemde maatregelen mogelijk.Er worden extra beheersmaatregelen toegevoegd aan het kunnen reserveren van bepaalde examenproducten. Dit houdt onder andere in:het instellen van een maatregel voor verdeling van examenplekken, om te voorkomen dat er binnen de beperkte capaciteit ongelimiteerd examenplekken worden ingekocht.ook reserveren op naam bij praktijkexamens AVD (binnen 5 weken), BE (binnen 2 weken); ook hiermee voorkomen we het ongelimiteerd inkopen van examenplekken.het machtigen van de rijschool door de kandidaat bij de praktijkexamens A en BE, hiermee wordt oneigenlijk gebruik bij het maken van reserveringen en hamsteren tegengegaan.De details van deze maatregelen delen we uiteraard voordat we echt gaan opstarten.Prioriteren examencapaciteitWe stellen een tijdelijke prioritering vast voor het toekennen van examencapaciteit.De theorie beroepsexamens krijgen voorrang, gevolgd door de theorie examens B, AM, A en recreatievaartexamens. Bij de praktijkexamens B, BE, AM, A krijgen alle uitgestelde examens voorrang bij de opstart.InformatieKandidaten brengen we op de hoogte via e-mail, onze website en social media. Houd www.cbr.nl en TOP internet in de gaten om te weten wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer we weer starten met het afnemen van examens. We geven u binnenkort meer informatie over de verschillende opstartscenario’s.VragenWe hopen op uw begrip voor deze situatie. En we rekenen op uw medewerking om uw kandidaten zoveel mogelijk op de hoogte te brengen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via 088 227 29 00 (uitsluitend voor opleiders).Met vriendelijke groet,CBR