Niewsberichten CBR

Rijlessen de corona crisis

Vanaf 03-03-2021 is het geven van rijles weer toegestaan, ook alle praktijkexamens worden hervat door het CBR.

Ook de theorie examens mogen vanaf 28-04-2021 weer door gaan. De klassikale theorielessen mogen vanwege de corona maatregelen echter nog niet weer van start gaan.

Cursussen en beroepsmatige theorie-examens mogen weer vanaf 16 maart9-3-2021  | Algemeen

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen iets aan te passen, gaan vanaf dinsdag 16 maart de theorie-examens voor het beroepsvervoer en cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer door bij het CBR. Ook kunnen beroepschauffeurs vanaf 16 maart weer theoretische nascholing voor code 95 volgen.

Bij het inplannen van theorie-examens voor het beroepsvervoer zijn als eerste de kandidaten aan de beurt van wie het theorie-examen niet kon doorgaan tijdens de lockdown. Hiervoor heeft het CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Alles kan zonder dubbele kosten worden ingehaald. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen gereserveerd worden voor de periode vanaf juni.

Wij zijn blij dat we ruimte krijgen voor de hervatting van cursussen, theorie-examens voor het beroepsvervoer en theoretische nascholing. En zodra het mag zijn we er klaar voor om ook op een veilige manier te starten met de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart. We hopen hier snel groen licht voor te krijgen, maar verwachten voor 30 maart geen verdere versoepelingen.

Kom goed voorbereid naar examen
Met de lage slagingspercentages van nu, zijn er 600.000 theorie- en praktijkexamens en toetsen in te halen als gevolg van corona. Dus gaat het CBR maximaal zijn capaciteit uitbreiden en overwerken. Maar er is meer nodig. Daarom roepen we alle kandidaten met hun opleiders op om pas examen te doen als ze goed zijn voorbereid. Hoe minder herexamens er komen, hoe eerder er weer snel examen gedaan kan worden.

Geldigheid certificaten, examenresultaten, rijbewijzen en code 95
Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, zijn vanuit de overheid verlengd. Ook de geldigheid van rijbewijzen en code 95 is opnieuw verlengd.

Hygiënemaatregelen
De huidige hygiënemaatregelen van het CBR blijven gelden. Daarmee willen we de verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. Dit doen we voor de veiligheid van onze klanten, opleiders en medewerkers.

Etaleren CCV-capaciteit
Bij het etaleren van CCV-capaciteit kunt u deze tot en met 30 maart niet etaleren als capaciteit voor auto-, motor-, bromfiets- en recreatievaartexamens.

Informatie kandidaten
Alle kandidaten met een examen in de periode van 15 maart t/m 30 maart, krijgen deze week per mail bericht van het CBR over het wel of niet doorgaan van hun examen.

Verruiming verplaatsingsmogelijkheid theorie-examens
Tot en met 31 mei is het mogelijk om een gereserveerd theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets twee keer in plaats van één keer te verplaatsen, volgens de geldende voorwaarden.

Goed nieuws voor mensen met ADHD die het rijbewijs willen halen. Door het overnemen van het advies van de Gezondheidsraad hoeven examenkandidaten die van de psychiater het advies ‘onbeperkt geschikt’ kregen geen rijtest meer te doen. Een rijtest in de praktijk is straks alleen nodig als de psychiater die de medische keuring doet twijfelt aan iemands rijgeschiktheid.

De Gezondheidsraad is om advies gevraagd, omdat CBR constateerde dat een groot aantal kandidaten na een rijtest onbeperkt geschikt bleek. CBR is blij dat minister Van Nieuwenhuizen het advies van de Gezondheidsraad overneemt. Per wanneer de regeling wordt aangepast is nog niet bekend.

Corona maatregelen CBR

De afgelopen dagen ontvingen wij meerdere klachten over een misleidende website. Klanten dachten een Gezondheidsverklaring te kopen, maar in werkelijkheid werd er alleen betaald om doorgelinkt te worden naar onze website. Hierdoor verdubbelde het bedrag. Wij hebben de eigenaar van de website gesommeerd en de website is nu offline.

Dien veilig uw Gezondheidsverklaring in
Een online Gezondheidsverklaring dient u in op Mijn CBR.
Volg voor het online invullen van een Gezondheidsverklaring de volgende stappen:
1. Ga via de browser naar https://www.cbr.nl
2. Klik onder “Direct regelen” op de link om de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Een papieren Gezondheidsverklaring koopt u in onze webshop of bij het gemeentehuis.
Volg voor het kopen van een papieren Gezondheidsverklaring via onze webshop de volgende stappen:
1. Ga via de browser naar https://pgv.cbr.nl
2. Klik onder “Direct Gezondheidsverklaring bestellen” op de betreffende link voor het kopen van een papieren Gezondheidsverklaring.

Wij adviseren u om uw Gezondheidsverklaring online in te vullen via Mijn CBR. Dit heeft vooral voordelen voor u. Zo gaat de verwerking van online ingevulde Gezondheidsverklaringen een stuk sneller en is er minder kans op fouten.

Lees meer over de Gezondheidsverklaring op https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.htm

Coronavirus

Vanaf 03-03-2021 is het geven van rijles weer toegestaan, ook alle praktijkexamens worden hervat door het CBR.
De theorie examens zijn nog niet weer opgestart vanwege het corona virus. Het CBR hoopt hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven. 

Tractor examens CBR

Gisteren is met de leden van de klankbordgroep T gesproken over de situatie dat de praktijkexamens voor het T-rijbewijs nog niet herstart zijn. Wij realiseren ons dat dit zeer vervelend is voor u als opleider en voor de T-kandidaten. Het concept verslag van het overleg gaat vandaag ter goedkeuring naar de leden van de klankbordgroep. Het verslag gaat vervolgens vrijdagochtend 22 mei naar BVO en vrijdagmiddag 22 mei ontvangen alle opleiders T het verslag. Volgende week dinsdag staat een vervolgoverleg gepland met de klankbordgroep.

CBR plant 80.000 theorie- en praktijkexamens opnieuw in

In de eerste vier dagen dat kandidaten en rijscholen een theorie-examen of uitgesteld praktijkexamen bij het CBR opnieuw konden reserveren, zijn er 80.000 boekingen gemaakt. Dat is meer dan 10 keer zo veel als normaal, laat de organisatie weten. Door de coronacrisis zijn de wachttijden echter langer dan normaal. 

Deelnemersaantallen nascholing CCV

Bij de opstart van de nascholing voor de code 95 is begonnen met een halvering van het aantal deelnemers. Na raadpleging van branchepartijen en afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt deze beperking per 25 mei a.s. opgeheven. Vanaf vrijdagmiddag 17:00 is het weer mogelijk om voor maandag 25 mei a.s. theoretische nascholingscursussen in TOP internet te plannen met het maximum aantal deelnemers dat in het Raamwerk nascholingscursussen is benoemd. 

Let op: het aantal deelnemers is afhankelijk van de faciliteiten die u tot beschikking heeft. Zijn deze faciliteiten niet voldoende voor het maximum aantal deelnemers uit het Raamwerk? Dan moet u het aantal deelnemers beperken. U bent er als opleidingsinstituut zelf verantwoordelijk voor dat de verschillende maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen en dat wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de voor u geldende noodverordening.

Nascholingscursussen met bus of vrachtauto

De huidige beperking op de praktijktrainingen en theoriecursussen waarbij een bus of vrachtauto wordt gebruikt, blijft bestaan. Dit betekent dat er voorlopig maximaal twee personen in het voertuig mogen zijn. Op de openbare weg betekent dit één deelnemer en één docent. Verzorgt u bijvoorbeeld een baantraining, waarbij de docent buiten het voertuig staat, dan mogen er twee deelnemers in het voertuig aanwezig zijn.

Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag

Op zon- en feestdagen is het niet toegestaan om nascholingscursussen te verzorgen. Dat geldt óók voor Hemelvaartsdag (21 mei 2020) en Pinkstermaandag (1 juni 2020). Blijkt uit een controle dat er toch een cursus met cursisten heeft plaatsgevonden? Dan worden deze uit het systeem verwijderd. Ook treedt in dat geval het sanctiemodel in werking.

Tot 20 mei geen examens
Beste opleider,In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan worden ingehaald.Annuleren examens na 20 meiHet CBR annuleert nu ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan. Ook de praktijkexamens voor de auto worden voor de rest van het jaar uit de planning gehaald. Alle kandidaten kunnen deze straks zelf of via de opleider opnieuw inplannen. De gereserveerde praktijkexamens en capaciteit in de categorie A, AM en E achter B worden in overleg met de branche niet geannuleerd. Ook geplande beroepspraktijkexamens gepland na 20 mei as. annuleren we niet.Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kunnen klanten en opleiders zelf regie nemen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden.Extra beheersmaatregelenOm bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden is het noodzakelijk een aantal aanvullende maatregelen te treffen.Deze maatregelen passen we zo uniform mogelijk toe. Vanwege onze diversiteit aan examenproducten zal niet alles toepasbaar zijn op elk examen. Waar dat nodig is zijn er varianten op de genoemde maatregelen mogelijk.Er worden extra beheersmaatregelen toegevoegd aan het kunnen reserveren van bepaalde examenproducten. Dit houdt onder andere in:het instellen van een maatregel voor verdeling van examenplekken, om te voorkomen dat er binnen de beperkte capaciteit ongelimiteerd examenplekken worden ingekocht.ook reserveren op naam bij praktijkexamens AVD (binnen 5 weken), BE (binnen 2 weken); ook hiermee voorkomen we het ongelimiteerd inkopen van examenplekken.het machtigen van de rijschool door de kandidaat bij de praktijkexamens A en BE, hiermee wordt oneigenlijk gebruik bij het maken van reserveringen en hamsteren tegengegaan.De details van deze maatregelen delen we uiteraard voordat we echt gaan opstarten.Prioriteren examencapaciteitWe stellen een tijdelijke prioritering vast voor het toekennen van examencapaciteit.De theorie beroepsexamens krijgen voorrang, gevolgd door de theorie examens B, AM, A en recreatievaartexamens. Bij de praktijkexamens B, BE, AM, A krijgen alle uitgestelde examens voorrang bij de opstart.InformatieKandidaten brengen we op de hoogte via e-mail, onze website en social media. Houd www.cbr.nl en TOP internet in de gaten om te weten wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer we weer starten met het afnemen van examens. We geven u binnenkort meer informatie over de verschillende opstartscenario’s.VragenWe hopen op uw begrip voor deze situatie. En we rekenen op uw medewerking om uw kandidaten zoveel mogelijk op de hoogte te brengen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via 088 227 29 00 (uitsluitend voor opleiders).Met vriendelijke groet,CBR