Rijinstructeur Personenauto (Categorie B)

Rijinstructeur Personenauto (Categorie B)

Locatie: Tweede Bokslootweg 19 te Emmen

Om rijinstructeur voor de personenauto te worden moet u verschillende fases doorlopen, deze fases worden afgesloten met een examen, afgenomen door het IBKI. Bent u voor alle examens geslaagd? Dan ontvangt u de WRM pas en bent u rijinstructeur B. Welke drie fases dat zijn ziet u hieronder:

 • Fase 1  Verkeersdeelname
  Dit onderdeel bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
  Theorie: Wet- en regelkennis, verkeersveiligheid en de rijprocedure;
  Praktijk: Laten zien dat u veilig en verantwoord kunt rijden, de bijzondere verrichtingen beheerst en dat u de taakprocessen kunt verwoorden. Hiervoor krijgt u 7 rijlessen van 60 minuten.
 • Fase 2 Didactische voorwaarden
  Dit onderdeel bestaat uit een theoriegedeelte.
  Theorie A: Lesvoorbereiding;
  Theorie B: Lesuitvoering en het evalueren.
 • Fase 3 Bekwaam handelen in lessituaties
  Dit onderdeel is geheel praktisch.

Eerst doorloopt u een stage (minimaal 40 uur) onder het toeziend oog van een ervaren en bekwame instructeur. Deze instructeur is uw stagementor en houdt uw vorderingen bij dmv een portfolio. Na de stage legt u een beoordelingsexamen af waarbij u moet laten zien dat u als instructeur een leerling op een juiste wijze instructie kunt geven en daarnaast ook goed kunt coachen.

Fase 1 en fase 2 mag u in willekeurige volgorde afleggen. De uitslag van deze fasen is 1 jaar geldig. Voordat aan fase 3 (stage) mag worden begonnen moet u fase 1 en fase 2 met goed gevolg hebben afgelegd. Natuurlijk zorgen wij voor een stage-rijschool waarvan wij zeker weten dat u ook op de juiste manier wordt begeleid! Uw stage wordt door ons geregeld!
Bent u voor alle examens geslaagd? Dan ontvangt u de WRM pas en bent u rijinstructeur B.

Stage Rijinstructeur Personenauto

Nadat u bent geslaagd voor fase 1 en fase 2, krijgt u van het IBKI een stagepas opgestuurd welke 1 jaar geldig is. Hiermee mag u zelf al les gaan even! Uiteraard onder toezicht. U moet eerst uw stage goed doorlopen en daarna uw beoordelingsexamen met een voldoende resultaat afleggen. De stage bestaat uit minimaal 40 stage-uren welke u volgt bij een door ons geselecteerde rijschool. Heeft u een rijschool in de buurt waar u stage wilt gaan doen? Ook geen probleem. Wij overleggen met de desbetreffende rijschool hoe het in zijn werk gaat en dan kunt u uiteraard daar uw stage doorlopen. Het beoordelingsexamen legt u, na de stage af, bij een examinator van het IBKI vanaf ons opleidingsinstituut in Emmen.

Vooropleiding Rijinstructeur Personenauto

Om in aanmerking te komen voor deze vooropleiding moet u een diploma kunnen overhandigen van tenminste VBO of MAVO niveau (of een gelijkwaardige opleiding). Buitenlandse diploma’s kunnen een diplomawaardering krijgen.
Kunt u niet aan deze voorwaarde voldoen dan kunt u bij het IBKI een geschiktheidstest afleggen. Voor vragen kun u altijd een mail sturen naar info@succes-opleidingen.nl

*Voor de kosten van deze rijinstructeur opleiding kunt u hier klikken.
*De opleiding duurt ongeveer 6 maanden.

Contact Opnemen